Yang Qi

Researcher
Department of Physics, Fudan University
Shanghai, China


Education

2005 - 2010
PhD
Department of Physics, Harvard University, Cambridge MA, USA.
Advisor
Subir Sachdev
Thesis
Spin and charge fluctuations in strongly correlated systems.
2001-2005
BS
Department of Physics, Tsinghua University, Beijing, China.

Employment

2017 onwards
Researcher
Department of Physics, Fudan University, Shanghai, China.
2016-2017
Postdoc
Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA, USA
Advisor
Liang Fu and Senthil Todadri.
2014-2016
Visiting Professor
Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo ON, Canada.
2010-2014
Associate Researcher
Institute for Advanced Study, Tsinghua University, Beijing, China.
May-Aug 2006
Internship
Schlumberger-Doll Research, Ridgefield, CT, USA.
Supervisor
Denise Freed and Pabitra Sen.

Publications

 1. Fermi arcs and pseudogap in a lattice model of a doped orthogonal metal

  Chuang Chen, Tian Yuan, Yang Qi, and Zi Yang Meng, Phys. Rev. B 103, 165131 (2021).

 2. Topological phase transition and single/multi anyon dynamics of Z2 spin liquid

  Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Nvsen Ma, Yang Qi and Zi Yang Meng, npj Quantum Materials 6, 39 (2021).

 3. Phase diagram of triangular lattice quantum Ising model under external field

  Yuan Da Liao, Han Li, Zheng Yan, Hao-Tian Wei, Wei Li, Yang Qi, and Zi Yang Meng, Phys. Rev. B 103, 104416 (2021).

 4. Vestigial anyon condensation in kagome quantum spin liquids

  Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Chenjie Wang, Yang Qi, and Zi Yang Meng, Phys. Rev. B 103, 014408 (2021).

 5. Coexistence of antiferromagnetism and topological superconductivity on the honeycomb lattice Hubbard model

  Yang Qi, Liang Fu, Kai Sun, and Zhengcheng Gu, Phys. Rev. B 102, 245140 (2020).

 6. DMFT reveals the non-Hermitian topology and Fermi arcs in heavy-fermion systems

  Yuki Nagai, Yang Qi, Hiroki Isobe, Vladyslav Kozii, and Liang Fu, Phys. Rev. Lett. 125, 227204 (2020).

 7. Evidence of the Berezinskii-Kosterlitz-Thouless phase in a frustrated magnet

  Ze Hu, Zhen Ma, Yuan-Da Liao, Han Li, Chunsheng Ma, Yi Cui, Yanyan Shangguan, Zhentao Huang, Yang Qi, Wei Li, Zi Yang Meng, Jinsheng Wen, and Weiqiang Yu, Nat. Comm. 11 5631 (2020).

 8. Tuning topological orders by a conical magnetic field in the Kitaev model

  Ming-Hong Jiang, Shuang Liang, Wei Chen, Yang Qi, Jian-Xin Li, and Qiang-Hua Wang, Phys. Rev. Lett. 125, 177203 (2020).

 9. Universal thermodynamics in the Kitaev fractional liquid

  Han Li, Dai-Wei Qu, Hao-Kai Zhang, Yi-Zhen Jia, Shou-Shu Gong, Yang Qi, and Wei Li, Phys. Rev. Research 2, 043015 (2020).

 10. Real-space recipes for general topological crystalline states

  Zhida Song, Chen Fang, and Yang Qi, Nat. Comm. 11, 4197 (2020).

 11. Metal to Orthogonal Metal Transition

  Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Yang Qi, and Zi Yang Meng, Chin. Phys. Lett. 37, 047103 (2020).

 12. Construction and classification of point group symmetry protected topological phases in 2D interacting fermionic systems

  Jian-Hao Zhang, Qing-Rui Wang, Shuo Yang, Yang Qi, and Zheng-Cheng Gu, Phys. Rev. B 101, 100501 (2020).

 13. Kosterlitz-Thouless melting of magnetic order in the triangular quantum Ising material TmMgGaO4

  Han Li, Yuan Da Liao, Bin-Bin Chen, Xu-Tao Zeng, Xian-Lei Sheng, Yang Qi, Zi Yang Meng, and Wei Li, Nat. Comm. 11, 1111 (2020)

 14. Possible Kitaev Quantum Spin Liquid State in 2D Materials with S=3/2

  Changsong Xu, Junsheng Feng, Mitsuaki Kawamura, Youhei Yamaji, Yousra Nahas, Sergei Prokhorenko, Yang Qi, Hongjun Xiang, and L. Bellaiche, Phys. Rev. Lett. 124, 087205 (2020).

 15. Topological states from topological crystals

  Zhida Song, Sheng-Jie Huang, Yang Qi, Chen Fang, and Michael Hermele, Sci. Adv. 5, eaax2007 (2019).

 16. Anomalous Symmetry Protected Topological States in Interacting Fermion Systems

  Qing-Rui Wang, Yang Qi, and Zheng-Cheng Gu, Phys. Rev. Lett. 123, 207003 (2019).

 17. Revealing Fermionic Quantum Criticality from New Monte Carlo Techniques

  Xiao Yan Xu, Zi Hong Liu, Gaopei Pan, Yang Qi, Kai Sun, and Zi Yang Meng, J. Phys.: Condens. Matter 31 463001 (2019).

 18. Single-hole wave function in two dimensions: A case study of the doped Mott insulator

  Shuai Chen, Qing-Rui Wang, Yang Qi, D. N. Sheng, and Zheng-Yu Weng, Phys. Rev. B 99, 205128 (2019).

 19. Monte Carlo Study of Lattice Compact Quantum Electrodynamics with Fermionic Matter: The Parent State of Quantum Phases

  Xiao Yan Xu, Yang Qi, Long Zhang, Fakher F. Assaad, Cenke Xu, and Zi Yang Meng, Phys. Rev. X 9, 021022 (2019).

 20. Folding approach to topological order enriched by mirror symmetry

  Yang Qi, Chao-Ming Jian, and Chenjie Wang, Phys. Rev. B 99, 085128 (2019).

 21. Elective-momentum ultrasize quantum Monte Carlo method

  Zi Hong Liu, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Kai Sun, and Zi Yang Meng, Phys. Rev. B 99, 085114 (2019).

 22. Dynamical Signature of Symmetry Fractionalization in Frustrated Magnets

  Guang-Yu Sun, Yan-Cheng Wang, Chen Fang, Yang Qi, Meng Cheng, and Zi Yang Meng, Phys. Rev. Lett. 121, 077201 (2018).

 23. Itinerant quantum critical point with frustration and a non-Fermi liquid

  Zi Hong Liu, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Kai Sun, and Zi Yang Meng, Phys. Rev. B 98, 045116 (2018).

 24. Classification of symmetry fractionalization in gapped Z2 spin liquids

  Yang Qi and Meng Cheng, Phys. Rev. B 97, 115138 (2018).

 25. Self-learning Monte Carlo method: Continuous-time algorithm

  Yuki Nagai, Huitao Shen, Yang Qi, Junwei Liu, and Liang Fu, Phys. Rev. B 96, 161102(R) (2017).

 26. Caution on emergent continuous symmetry: A Monte Carlo investigation of the transverse-field frustrated Ising model on the triangular and honeycomb lattices

  Yan-Cheng Wang, Yang Qi, Shu Chen, and Zi Yang Meng, Phys. Rev. B 96 115160 (2017).

 27. Exactly solvable models for symmetry-enriched topological phases

  Meng Cheng, Zheng-Cheng Gu, Shenghan Jiang, and Yang Qi, Phys. Rev. B 96 115107 (2017).

 28. Self-learning quantum Monte Carlo method in interacting fermion systems.

  Xiao Yan Xu, Yang Qi, Junwei Liu, Liang Fu and Zi Yang Meng, Phys. Rev. B 96 041119(R) (2017).

 29. Self-learning Monte Carlo method and cumulative update in fermion systems

  Junwei Liu, Huitao Shen, Yang Qi, Zi Yang Meng and Liang Fu, Phys. Rev. B 95 241104(R) (2017).

 30. Self-learning Monte Carlo method

  Junwei Liu, Yang Qi, Zi Yang Meng and Liang Fu, Phys. Rev. B 95 041101(R) (2017).

 31. Superconductivity from a confinement transition out of a fractionalized Fermi liquid with Z2 topological and Ising-nematic orders

  Shubhayu Chatterjee, Yang Qi, Subir Sachdev and Julia Steinberg, Phys. Rev. B 94 024502 (2016).

 32. Anomalous Crystal Symmetry Fractionalization on the Surface of Topological Crystalline Insulators

  Yang Qi and Liang Fu, Phys. Rev. Lett. 115 236801 (2015).

 33. Double-semion topological order from exactly solvable quantum dimer models

  Yang Qi, Zheng-Cheng Gu and Hong Yao, Phys. Rev. B 92 155105 (2015).

 34. Charge modulation as fingerprints of phase-string triggered interference

  Zheng Zhu, Chushun Tian, Hong-Chen Jiang, Yang Qi, Zheng-Yu Weng, and Jan Zaanen, Phys. Rev. B 92 035113 (2015).

 35. Detecting crystal symmetry fractionalization from the ground state: Application to Z2 spin liquids on the kagome lattice

  Yang Qi and Liang Fu, Phys. Rev. B 91 100401(R) (2015).

 36. Continuous phase transition from Néel state to Z2 spin-liquid state on a square lattice

  Yang Qi and Zheng-Cheng Gu, Phys. Rev. B 89 235112 (2014).

 37. Loops, sign structures, and emergent Fermi statistics in three-dimensional quantum dimer models

  Vsevolod Ivanov, Yang Qi, and Liang Fu, Phys. Rev. B 89 085128 (2014).

 38. Strong correlation induced charge localization in antiferromagnets

  Zheng Zhu, Hong-Chen Jiang, Yang Qi, Chushun Tian, and Zheng-Yu Weng, Sci. Rep. 3 2586 (2013).

 39. Spin liquid phases for spin-1 systems on the triangular lattice

  Cenke Xu, Fa Wang, Yang Qi, Leon Balents, and Matthew P. A. Fisher, Phys. Rev. Lett. 108 087204 (2012).

 40. Effective theory of Fermi pockets in fluctuating antiferromagnets

  Yang Qi and Subir Sachdev, Phys. Rev. B 81 115129 (2010).

 41. Fluctuating spin density waves in metals

  Subir Sachdev, Max A. Metlitski, Yang Qi, and Cenke Xu, Phys. Rev. B 80 155129 (2009).

 42. Dynamics and transport of the Z2 spin liquid: application to κ−(ET)2Cu2(CN)3

  Yang Qi, Cenke Xu, and Subir Sachdev, Phys. Rev. Lett. 102 176401 (2009).

 43. Global phase diagram for magnetism and lattice distortion of iron-pnictide materials

  Yang Qi and Cenke Xu, Phys. Rev. B 80 094402 (2009).

 44. Experimental observables near a nematic quantum critical point in the pnictide and cuprate superconductors

  Cenke Xu, Yang Qi and Subir Sachdev, Phys. Rev. B 78 134507 (2008).

 45. Quantum phase transitions beyond the Landau paradigm in a Sp(4) spin system

  Yang Qi and Cenke Xu, Phys. Rev. B 78 014410 (2008).

 46. Insulator-metal transition on the triangular lattice

  Yang Qi and Subir Sachdev, Phys. Rev. B 77 165112 (2008).